Published: February 12, 2021, Edited by: Sara Almeida Santos Daugbjerg

Månedlige Netværksmøder i Det Regenerativt Jordbrugslaboratorium

Scheduled events

Regenerativt Jordbrug #3 - Tema TBA

12th Marts 2021

Past events

Regenerativt Jordbrug #2 - Jordens kvalitet og sundhed

12th February 2021

Videooptagelse: https://www.youtube.com/watch?v=JGK2qRFOlEo

Eventet: https://www.facebook.com/events/840282380065395

I oplæggene giver Henrik Hauggaard-Nielsen fra RUC IMT først sit bud på hvorfor vi skal interessere os mere for jordens kvalitet og sundhed, hvorefter Sophie T. Madsen fra landbrugsrådgivningsselskabet Økologisk VKST vil uddybe nærmere omkring praktiske måder hvorpå man kan måle jordens tilstand.

Et højt indhold af organisk stof øger jordens frugtbarhed, og jo mere kulstof der bindes i organiske forbindelser i jorden, jo bedre er det også for klimaet. Internationalt og også i danske landbrugsjorde ses typisk betydelige tab af kulstof. En god jordkvalitet er med til at sikre høje udbytteniveauer og god kvalitet i de høstede produkter.
Jordens sundhedstilstand er afgørende for at fastholde dens aktuelle og fremtidige evne til at fungere, og herunder at bidrage til at lagre kulstof som et afgørende vigtigt værktøj til at reducere klimaforandringerne.
Vores egen sundhed er relateret til sammensætningen af mikrobiomet i vores tarm. Som en tommelfingerregel indeholder det 10X så mange bakterier som antallet af kroppens egne celler. På samme måde indeholder jorden et mikrobiom, der er essentielt for jordens sundhed. Mikrobiomet gør jorden levende. Men mikrobiomet trives kun hvis der er et passende fødegrundlag, jordens organiske stof. Mikrobiomet er særlig rigt og aktivt i det rodnære miljø der løbende beriges med kulstof fra den levende plante. På samme måde som vores tarmflora er nødvendig for omsætning og udnyttelsen af vores føde, så er jordens mikrobiom også nødvendig for omsætning og stabilisering af jordens organiske stof og for mineralisering af plantetilgængelige næringsstoffer.

OPLÆGSHOLDERE
Henrik Hauggaard-Nielsen er professor og har sin akademiske baggrund som agronom indenfor planternes ernæring og phd i Agroøkologi fra Københavns Universitet. Han har arbejdet med jord-plante-miljø sammenhænge tilkoblet klimaforhold igennem mere end 25 år og har en bredt forankret viden om emnet inden for både videnskab og landbrugspraksisser.
Sophie T. Madsen er økologikonsulent og samarbejder dagligt med landmænd omkring foderproduktion, husdyr, afgræsning, regenerativt landbrug og økologiregler.

Regenerative Jordbrug #1 - Klima og Biochar

11th December 2020

https://www.facebook.com/events/840282380065395
I oplægget giver Tobias Pape Thomsen fra RUC IMT sit take på hvad pyrolyse og biochar er - med fokus på tiltaget som et klimavirkemidel i landbruget. Vi kommer bredt omkring forskellige effekter, potentialer og blindgyder og ser ser på status i dag - både vidensmæssigt, praktisk/industrielt og politisk. Der er et voksende politisk og landbrugsfagligt fokus på de potentielle klimaeffekter ved pyrolyse af afgrøderester og organisk affald og efterfølgende nedmuldning af den producerede biochar/biokul. Effekterne kan være mange og potentielt spænder på tværs af både landbrug, energisektor og industri, og påvirke både jordens frugtbarhed, klimaet og miljøet.

OPLÆGSHOLDER
Tobias Pape Thomsen er adjunkt på RUC IMT og har sin akademiske baggrund som kemiingeniør og phd fra DTU. Han har arbejdet on-off med pyrolyse og biochar siden 2008 og har en bredt forankret viden om emnet inden for både produktion, anvendelse og effekter på tværs af landbrug og energisektor.

Finde Tobias Pape Thomsens slides her:
https://drive.google.com/file/d/12WjkaGbAcJmoGlJvanjErndd3cF7XOB0/view?usp=sharing