Published: February 21, 2022, Edited by: Sara Almeida Santos Daugbjerg

Bæredygtige fødevaresystemer workshop

Onsdag 16 marts 2022
kl.14.00-17.00
Food Lab, FabLab RUC, Bygning 37

Vi holder er række workshops og møder for studerende og praktikere (NGO’er, kommuner, producenter, rådgivere, virksomheder, m.fl) med interesse i bæredygtige fødevaresystemer, regenerativ jordbrug, agro-økologi, regenerative og urbane fødevaresystemer, madkultur og food studies.

Det overordnede formål er at videreudvikle og styrke et studenter-forsker-praktiker forum på RUC inden for food studies, agroøkologi mv., herunder at give inspiration til potentielt projektarbejde.

På denne første workshop vil vi give en kort præsentation af aktuelle forskningsprojekter på dette felt på RUC. Forskningsmiljøet på RUC henter blandt andet teoretisk og metodisk inspiration inden for traditioner med betegnelser som Science and Technology Studies, transition, hverdagsliv, implementering og social innovation. Måske kan det give dig som studerende inspiration til samarbejde med den aktuelle forskning eller ideer til at udvikle egne studenter- og/eller forskningsprojekter inden for feltet.

Workshoppen indledes med et (online) oplæg af Nevin Cohen, som er en fremtrædende amerikansk forsker inden for bæredygtige fødevarestudier. Nevin leder Urban Food Policy Institute på CUNY og vi skal høre hvordan de har grebet det an.

Mødet foregår i det Food Lab som er under udvikling i samarbejde med FabLab på RUC, Bygning 37, onsdag 16.3. kl 14-17.

Læs mere om Regenerativt Jordbrugslaboratorium og Food Lab her: https://fablab.ruc.dk/regenerative-jordbrugslaboratorium/

Hvis du som studerende og/eller praktiker vil give et kort oplæg på workshoppen må du meget gerne give Sara en melding herom så vi kan tilpasse programmet: sasd@ruc.dk .

Tilmelding: https://forms.gle/NcX2JhrVrWoC7qDL9

Mvh
Ane, Anne, Henrik, Josefine, Laura, Lise, Niels, Pernille, Sara, Stine

Program:

14.00 Introduktion til FabLab og forskning i fødevare- og landbrugssystemer på RUC

14.15 Urban Food Policy Institute in New York City / Nevin Cohen, City University of New York (CUNY)

14.45 Pause

14.50 Korte præsentationer af udvalgte forskningsprojekter
- Færdigheder og kompetencer i bæredygtig fødevare-uddannelser (Next food) / Laura Brandt Sørensen - Madspild i forbindelse med offentlige fødevareindkøb (VELUX FONDEN) / Anne Clausen - Urbane fødevarestrategier (Food Trails) / Stine Rosenlund Hansen - Planetary diets (FEAST) / Niels Heine Kristensen - Nye værdikæder for planteproteiner (GrainLegsGo) / Ane Kirstine Aare

15.20 Pause

15.40 Kan man skrive projekt på RUC om bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer?
- Landbrugets situation, jordbundens sundhed & Svanholms position / Laura Nicolaisen og Bertil Thorsen, studerende v. HumTek/TekSam - Fødevareinnovation med tang - Fra projekt til produkt / Daniel Nørgaard, Aurelis

16.00 Diskussion i temagrupper:
- Udvikling af FoodLab på RUC - Studenter-praktiker samarbejder - Forskning i fødevare- og landbrugssystemer på RUC

16.30 Plenum: Tilbagemelding fra temagrupper og ideer til kommende workshops

17.00 Tak for i dag