Published: December 21, 2022, Edited by: Mads Hobye

RF2022: Plastisk virkelighed - en invitation ned i et hav af plast

Back to the main RF Innovation page | See projects from previous years

Installationen skaber et sansemæssigt indtryk af konsekvenserne ved vores ekstreme forbrug af plastik. Måske kan det sætte tankerne i gang hos de festivaldeltagerne, der efterlader telt, pavillon og luftmadrasser, så de i stedet tager det med hjem.

”Hvis vi fortsætter med at udlede plastik som i dag, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i vores verdenshave.” (https://plasticchange.dk/videnscenter/ekspedition-plastik/)

Hvordan ville det scenarie tage sig ud? Allerede nu er plastik i verdenshavene et livsvilkår for havets dyrerige. I så fald ville plastiksupperne nok fylde det meste af verdenshavene i deres omfang, og en svømmetur ville oftere være rettet mod en søgen efter sjældne emballager end sjældne fisk. Vores design vil være en invitation ned i dette plastiksuppehav. En gåtur i et hav af plast, som forhåbentlig kan skabe refleksion over eget forbrug af engangsplast på festivalen, som pavilloner, der blæser væk den første dag eller den oppustelige luftmadras, der efterlades på sidste dagen. Således søger vi skabe et sansemæssigt indtryk af konsekvenserne ved engangsforbrug af plastik, som kan sætte tankerne i gang hos festivaldeltagerne. Måske det kunne ramme noget i den festivalgænger, der altid efterlader telt, pavillon og luftmadrasser, og måske dette år bliver undtagelsen, hvor hun i stedet tager det med hjem igen til næste festival. Endvidere anvendes plastik i form af engangsemballage i Musicon-bydelen på diverse udskænkningssteder, som udstillingen samtidig forsøger at belyse.

Silja F.M. Sommer
Daniel Holm Pedersen
Kristian Bilgrav