Published: December 21, 2022, Edited by: Mads Hobye

RF2022: Kæmpe stangtennis - et socialt samlingspunkt

Back to the main RF Innovation page | See projects from previous years

Et spil med fokus på socialt samvær og leg. En stor udgave af det kendte havespil. Spillet er intuitivt, og det kan fungere på tværs af kulturer og sprogforskelle. Brugerskabelse er i højsædet, og brugerne skal selv skabe deres egen mening i spillet.

Vores ide er simpel: Kæmpe stangtennis. Vi har taget spillet stangtennis, som de fleste nok genkender som et to-personers havespil og med det samme forbinder med afslappede sommerdage, og har skaleret det op. I stedet for en tennisbold bruger vi en yogabold. I stedet for en tynd stang på 1,5 meter skal bolden monteres på en flere meter høj pæl. I stedet for at spille med ketsjere kan folk bruge deres hænder, fødder, hoved, hele deres krop eller andre kreative løsninger til at sende bolden afsted. Dette med at tage noget genkendeligt og skalere det op er et velkendt og veltestet koncept, som man ofte finder til festivaller eller pop-up-events, såsom kæmpe fodbold eller kæmpe bordfodbold. Vi mener at denne genkendelighed vil vække brugernes nysgerrighed, og at spillet kan fungere som et socialt samlingspunkt. Vi har selv testet spillet, og blev overraskende over hvor høj underholdningsværdi det havde og hvor nemt vi kunne få et sjovt spil i gang. Vi mener at vores projekt er et bud på en ny form for samlingspunkt på Roskilde Festival: Et der handler om social samvær og løsluppen leg, fremfor alkohol og musik. Spillet er intuitivt og nemt at få op at køre, og derfor er vores håb at spillet også fungerer på tværs af kulturer og sprogforskelle. Brugerskabelse er i højsædet og vores forventning er at publikum selv skaber mening i spillet, da der ikke kræves en længere gennemgang af spillets regler, før folk går i gang. Størrelsen på spillet gør, at der, i modsætning til almindelig stangtennis, er plads til mere end to spillere, og der derfor er mulighed for at flere kan samles om det. Spillet har ikke nogen vinder, og vores forventning er derfor at folk i højere grad fokuserer på samværet og spiller i længere tid, da der ikke er nogen klart defineret afslutning på spillet.

Esther Marie Christensen
Sebastian Rohr
Sofie Øhrberg Lund
Simon Hindsgaul