Published: December 21, 2022, Edited by: Mads Hobye

RF2022: Collective Disco - sociale interaktioner på tværs af camps

Back to the main RF Innovation page | See projects from previous years

https://www.instagram.com/collectivedisco

Ved brug af en radiosender og nogle radiomodtagere kan musikanlæg på camping synkront forbindes til et større lydmæssigt fællesskab. Musikken kurateres via en hjemmeside, hvor deltagerne kan vælge mellem forskellige musiknumre. Det vindende nummer bliver sat i kø.

Collective Disco er et kollaborativt prototype projekt der vil undersøge hvordan RFs deltagere interagere via deres musik anlæg og samt hvad en sammenkobling af mobile anlæg vil give deltagerne af muligheder for at skabe sociale interaktioner på tværs af camps.

Konceptet udspringer sig af et semester projekt skrevet af 3 studerende på RUC (Roskilde Universitet). Vi søgte at se hvordan lydniveauet på campingpladsen kunne dæmpes uden at påvirke festivals oplevelsen eller intervenere overfor deltagernes musikbrug. Vi kom frem til at vi ved at synkronisere de mange anlæg kunne undgå den selvforstærkende effekt af “klasserums effekten” altså at man overdøver hinanden for at kunne høre sig selv. Derudover vil det også modvirke det lydmæssige kaos, mange anlæg med asynkron musik medfører. Dette ledte til konceptudviklingen af “Collective Disco”.

Konceptet går ud på at vi ved hjælp af en radiosender kan sende musik ud til nogle radiomodtagere, lavet og distribueret af os, som synkront forbinder deltagernes anlæg, således at de ikke agerer isolerede sociale sfærer, men et samlet lydlandskab hvori deltagerne kan “åbne deres anlæg op” og blive en del af et større lydmæssigt fællesskab. Musikken vil være kurateret via en hjemmeside hvorpå deltagerne kan stemme mellem 5 sange, via mobiler, og den vindende sang bliver sat i kø.

Projektets formål med at deltage i Living Labs er at få en virkelighedsnær testplatform hvorfra vi kan observere anvendelsen, de sociale interaktioner der opstår, samt undersøge hvordan prototypen kan forbedres ved at observere og interviewe deltagerne. Projektet vil finansieres med hjælp fra fond ansøgninger samt Fablab RUC der støtter med materialer og viden.

Projektet understøtter de strategiske mål idet at vores forsøg vil være et participatorisk design hvor en begrænset mængde camps bliver tilbudt vores radiomodtager til gengæld for at anvende dem og give respons på oplevelsen.
Selve konceptets formål er at tilbyde deltagerne et alternativ til den individualiserede anvendelse af mobile anlæg der er den gængse norm. Således skabes et rum for et større fællesskab som deltagerne selv bidrager til gennem deres anlæg. Om deltagerne engagerer med platformen i en kreativ forstand vil forsøget vise men det er vores klare forhåbning.

William Horn
Rasmus Bjørnskov-Bartholdy
Thomas Jasper Morsel-Carlsen