Published: February 16, 2023, Edited by: Mads Hobye

Collective disco vandt innovationspris på Roskilde Festival

William Horn, studerende på HumTek. Længst til venstre på billedet. Privat foto.

Af: RUC Kommunikation & Presse

(Originalt publiceret: https://intra.ruc.dk/nc/nyheder-og-kalender/nyt-fra-ruc/vis/article/william-horn-vandt-innovationspris-paa-roskilde-festival-nu-kan-det-blive-dig/)

Nyt innovationsforløb for studerende på RUC starter op i februar. Forløbet er et samarbejde mellem RUC’s FabLab og Roskilde Festival, hvor studerende får mulighed for at skabe nye koncepter og designløsninger inden for bæredygtighed, kunst og social interaktion.

quote“Jeg kan huske, da vi fik at vide, at vi vandt. Vi var i fuld gang med at afvikle vores event på Roskilde Festival. En ven kom hen og sagde: ’Hey gutter. Hvor var I til prisoverækkelsen?! – I vandt!”

Sådan fortælller William Horn, studerende på HumTek, om oplevelsen på årets Roskilde Festival, da han sammen med sin projektgruppe vandt RUC’s/Roskilde Festivals pris for bedste prototype. Sammen med de to studiekammerater har han udviklet en prototype til en ny måde at sammenkoble anlæg på festivalen – Collective Disco.

Konceptet udsprang af et semesterprojekt, hvor de studerende ville undersøge, hvordan lydniveauet på campingpladsen på festivalen kunne dæmpes uden at påvirke festivaloplevelsen eller intervenere i deltagernes musikbrug.

quote”Vi kom frem til, at vi ved at synkronisere de mange anlæg kunne undgå den selvforstærkende effekt af ’klasserums-effekten’, altså det at man overdøver hinanden for at kunne høre sig selv. Derudover vil det modvirke det lydmæssige kaos, mange anlæg med asynkron musik medfører,” fortæller William Horn.

Ved brug af en radiosender og nogle radiomodtagere kan musikanlæg via Collective Disco synkront forbindes til et større lydmæssigt fællesskab. Musikken kurateres via en hjemmeside, hvor deltagerne kan vælge mellem forskellige musiknumre. Det vindende nummer bliver sat i kø.

quote”På den måde skabes et rum for et større fællesskab, som deltagerne selv bidrager til,” fortæller William Horn.

Positiv nudging

William Horn har været på Roskilde Festival mange år og har selv oplevet problemet med stigende lydniveau. Han forklarer, hvordan de gerne ville lave en positiv form for nudging frem for at komme med en løftet pegefinger.

quote”Man skal passe på med at påvirke campingområdet for meget, og ikke være politimand-agtig. Vi ville gerne lave en positiv form for nudging,” siger han.

Han vurderer, at idéen har et stort potentiale også uden for festivaler. Fx på Islands Brygge, hvor mange beboere har klaget over høj musik om sommeren:

quote”Man kunne fx implementere det på Islands Brygge. Mange beboere har været generet af støjniveauet. Hvis blot musikken var mere synkron, så ville det være mere overskueligt – i stedet for lyden af ti forskellige slags bas gennem ruden.

Det kunne også bruges på Distortion, hvor folk kunne samle deres soundbokse til et fælles event,” siger William Horn.

Han har været meget glad for innovationsforløbet, hvor de kunne videreudvikle deres idé:

quote”En kæmpe anbefaling herfra. Det opkvalificerer virkelig ens idéer at arbejde på den måde med at designe til et event, hvor man ved det skal realiseres. Det har været en fantastisk øvelse i at arbejde med designprocesser,” siger han.

William Horn har udviklet Collective Disco sammen med sine studiekammerater Rasmus Bjørnskov-Bartholdy og Thomas Jasper Morsel-Carlsen. De har i dag stiftet et firma på baggrund af idéen sammen med Elias Kingo. De håber på, med investorer i ryggen, at kunne udvikle prototypen til et større samarbejde med Roskilde Festival i 2023. De deltager i RUC Pitch finalen om 10.000 kr til projektet d. 20. janua