Published: December 20, 2014, Edited by: Mads Hobye

Trekanten [Danish]

Af: Tobias Hentzer Dausgaard, Kunstakademiets Arkitektskole, BBK

MODEL 1:20

Jeg brugte min model til at eksperimentere med forskellige typer laserskæring og udvikle laserskæring som modelbyggermetode.

Jeg kombinerede forskellige ‘laserskæringsteknikker’: skæring i lag der svarede til murstenenes højde, gravering, 2-D skæring, ufokuseret skæring for at få sorte afsvedne kanter og almindelig højpræcisionsskæring.

I min model arbejdede jeg særligt med at kombinere laserskæringens høje præcision med stoflige virkninger. Gennem forarbejdningen af den laserskårne råmodel fik forskellige overflader forskellige karakterer afhængig af slibning, pudsning og bemaling med akryl og grafitfarve.

Det var især en udfordring at få en jævn limning af lagene, men det løste jeg delvist ved at bore huller ned gennem alle lagene, som jeg bankede en lang rundstok (4mm i diameter) igennem på flere centrale steder.

En kæmpe tak til FabLab RUC for at lade mig låne jeres maskiner til at eksperimentere på samt introduktion og brug af jeres laserskæringsprogrammer. Det har givet mig en meget større forståelse af laserskæring som arbejdsredskab og som modelbyggermetode. Desuden er min nysgerrighed blevet endnu større for de muligheder der ligger i laserskæring, og jeg håber, at kunne komme til at arbejde og udvikle brugen af laser i mit fremtidige arbejde.

1:200 Model lavet i samme projekt arbejde.