Published: September 23, 2022, Edited by: Nicolas Padfield

Teaching collaboration with primary school teachers

Læringssamarbejde med folkeskolelærere fra Ole Rømer Skolen i Høje Tåstrup kommune.

Todageshandling - første dag med fokus på

 • Ideer
 • Samspil med tværfaglige forløb, ønsker, læreplaner
 • Lær at tegne på computer - fortrinsvis Inkscape, lidt Geogebra.
 • Lær at laserskære
 • Hertil lidt mere specialiserede behov indenfor GIS (geografiske informationssystemer), tracing af kunst, 3D print, måling af jordfugtighed, programmeringsundervisning

På halvanden dag blev det til 6 projekter, 4. ca. færdige, 2 godt i gang.

 • Laserskåret flyvemaskiner - så eleverne kan ændre på alle størrelser, parametre og eksperimentere og afprøve.
 • Affyringsrampe til flyvemaskinerne, for at sikre ens, kontrollerbare forsøgsbetingelser.
 • Geometriske former/fliser
 • Laserskåren kort fra rigtig, live GIS (geografiske informationssystemer) data over ens eget nabolag.
 • Kunst - fra håndtagnet elevkunst til laserskæring
 • Måling af jordfugtighed - https://fablab.ruc.dk/simple-soil-moisture-monitoring-with-arduino

Teaching collaboration with primary school teachers from Ole Rømer School in neighboring Høje Tåstrup municipality.

Two-day event - first day with focus on

 • Ideas
 • Interaction with interdisciplinary projects, wishes, curriculum
 • Learn to draw on a computer - primarily Inkscape, a little Geogebra.
 • Learn to laser cut
 • Additionally, more specialized needs within GIS (geographic information systems), tracing of art, 3D printing, measurement of soil moisture, programming lessons

6 projects, 4. approx. finished, 2 well underway.

 • Laser-cut airplanes - so students can change sizes, parameters and experiment and test.
 • Launch pad for the airplanes, to ensure uniform, controllable test conditions.
 • Geometric shapes/tiles
 • Laser cut map from real, live GIS (Geographic Information Systems) data of your own neighborhood.
 • Art - tracing vectors from student art to laser cutting
 • Measurement of soil moisture - https://fablab.ruc.dk/simple-soil-moisture-monitoring-with-arduino

Praktiske, Open source ressourcer skabt ind til videre:


Practical, Open source resources created: