Published: April 23, 2024, Edited by: Nicolas Padfield

Maker Summit

[På dansk længere nede]

Maker Summit 2024 at Grasp Festival in Roskilde.
26 - 27 September 2024
(Maker summit part is friday 27th. 1330-midnight)

co-hosted by Fablab RUC, Orange Makers, GRASP

We invite all Fablabs and Makerspaces in Denmark (and the Rigsfællesskab and neighboring countries, if they want) to a Maker Summit 2024 at the GRASP Festival. There will be a couple of Maker-relevant keynotes, and a pecha kucha like session where we invite all attending Fablabs and Makerspaces to contribute a 5 minute presentation of something your space has solved/does well, so we all can be inspired by and learn from each other.

GRASP Festival is 26 - 27 September 2024 at Musicon (with Roskilde Festival, Roskilde Festival High School, Roskilde University, Fablab RUC, Orange Makers, Ragnarock) in Roskilde. GRASP is an exciting, inspiring knowledge festival and conference that mixes research, art, activism and practice. As a guest, you will experience a wide range of professional inspiration, cultural and thoughtful breaks, as well as ample opportunity to expand your professional network. Art, research, activism and practice meet at GRASP. We are looking for new connections that can solve the biggest challenges of our time and create community, creativity and sustainable change.

The Maker Summit program element will take place at 13.30 on Friday, September 27th until 16.00 Hereafter there will be informal "hygge" and networking 1600-2400 in Orange Makers.

The summit is co-organised by Fablab RUC and Orange Makers as a part of the larger Grasp Festival organised by Roskilde Festival and Roskilde University.

You can participate in three ways:

Keynote: Submit here: https://graspfestival.dk/ruc-open-call - deadline 25th may.

A "pecha kucha” 5 minute talk: Sign up here: https://forms.office.com/e/ABwdksTwxM - deadline 1st. of September

Just participate: Sign up here: https://forms.office.com/e/ABwdksTwxM - deadline 1st. of September

Remember to also purchase a ticket for GRASP (symbolic amount DKK 100) here: https://registration.eventbuizz.com/grasp-2024-13190/attendee

See more about GRASP and the programme here:
https://graspfestival.dk


Maker Summit 2024 på Grasp Festival i Roskilde.
26. - 27. september 2024
(Maker Summit delen er fredag ​​den 27. kl. 1330-midnat)

Co-hosted af Fablab RUC, Orange Makers, GRASP

Vi inviterer alle Fablabs og Makerspaces i Danmark (og Rigsfællesskabet og nabolandene, hvis de vil) til et Maker Summit 2024 på GRASP Festivalen. Der vil være et par Maker-relevante keynotes, og en pecha kucha-lignende session, hvor vi inviterer alle tilstedeværende Fablabs og Makerspaces til at bidrage med en 5 minutters præsentation af noget dit space har løst/gør særlig godt, så vi alle kan blive inspireret af og lære fra hinanden.

GRASP Festival er 26. - 27. september 2024 på Musicon (med Roskilde Festival, Roskilde Festival Gymnasium, Roskilde Universitet, Fablab RUC, Orange Makers, Ragnarock) i Roskilde. GRASP er en spændende, inspirerende vidensfestival og konference, der blander forskning, kunst, aktivisme og praksis. Som gæst vil du opleve en bred vifte af faglig inspiration, kulturelle tankepauser samt rig mulighed for at udvide dit faglige netværk. Kunst, forskning, aktivisme og praksis mødes på GRASP. Vi leder efter nye forbindelser, der kan løse vor tids største udfordringer og skabe fællesskab, kreativitet og bæredygtig forandring.

Maker Summit programelementet finder sted kl. 13.30 fredag ​​den 27. september til kl. 16.00. Herefter vil der være uformel "hygge" og netværk 1600-2400 i Orange Makers.

Maker Summit er arrangeret af Fablab RUC og Orange Makers som en del af den større Grasp Festival arrangeret af Roskilde Festival og Roskilde Universitet.

Du kan deltage på tre måder:

Keynote: Indsend her: https://graspfestival.dk/ruc-open-call - deadline 25. maj.

En "pecha kucha" 5 minutters snak: Tilmeld dig her: https://forms.office.com/e/ABwdksTwxM - deadline 1. september

Bare deltag: Tilmeld dig her: https://forms.office.com/e/ABwdksTwxM - deadline 1. af september

Husk også at købe billet til GRASP (symbolsk beløb DKK 100) her: https://registration.eventbuizz.com/grasp-2024-13190/attendee

See mere om GRASP og programmet her:
https://graspfestival.dk